NÄIN LUOT ONNISTUNEEN MYYNTIESITYKSEN

Myynti on se,

mikä pitää yrityksen rattaat pyörimässä. Kun myynti tökkii, eikä tapaamiset tuota tulosta, on prosessissa jotain korjattavaa. Vaikka yrityksen tuote tai palvelu olisikin kunnossa, mutta kaupanteko koetaan vaikeana, saattaa myynnillä olla puutteelliset työkalut käytössä.

Myyntitapaamisessa jätät asiakkaaseen muistijäljen itsestäsi sekä yrityksestäsi. Tapaamisissa pelkän oman tuotteen tai ratkaisun esittäminen ei enää riitä. Hyvä myyjä osaa vedota asiakkaan tunteisiin ja tähdätä hänen unelmiinsa! Tässä hyvin tärkeänä apuvälineenä toimii myyjän oma myyntiesitys ja riittävän laaja tarvekartoitus. Oikein rakennetulla esityksellä tapaamista on helppo johtaa sekä kuljettaa kohti lopullisen ratkaisun löytymistä.

Miksi myyntiesityksiin ei haluta panostaa?

On arvioitu, että jopa kolmasosa myyjien työajasta hukkuu esitysten tekemiseen, jolloin kaikki tähän käytetty aika valuu pois myynnistä.

Myyntiesitysten tekeminen koetaan ylimääräisenä työtehtävänä sekä turhauttavana pakkopullana. Esitysten jatkuva muokkaaminen ja ylläpito aiheuttavat myyjille päänvaivaa, jolloin esitysmateriaali muuttuu vähitellen puutteelliseksi ja esitysdioista alkaa löytymään vanhentunutta tietoa. Myyntitilanteessa tämä syö vääjäämättä yrityksen uskottavuutta, kun asiakkaalle esitetään vääriä tietoja. Sen lisäksi myyjien on hyvin vaikea välittää yhtenäistä viestiä kenellekään, kun jokaisen esitysmateriaalit rupeavat näyttämään erilaiselta.

Hyvä myyntiesitys tuo varmuutta tekemiseen.

Myyntiesitys on työkalu, jolla välität asiakkaille yrityksesi tarinaa. Tarina muodostuu johdonmukaisen rakenteen ympärille, mikä ohjaa tapaamisen sulavasti alusta loppuun. Kun myyjien materiaalit ovat yhtenäiset sekä ajan tasalla, jää asiakkaalle selkeä kuva niin yrityksen toiminnasta, yhteistyön kulusta sekä palvelulupauksesta.

Kuinka rakennan myyntiesityksen?

Esityksen tehtävä on kuljettaa tapaaminen johdonmukaisesti alusta loppuun esittäjää tukien. Esitysrakenteen kokonaisuuden hahmottaminen voi olla tuskallista varsinkin, jos työ täytyy aloittaa tyhjältä paperilta. Ongelmana on myös, ettei tarkkaan osata sanoa mistä asiakokonaisuuksista esitys ja sen looginen rakenne koostuu. Asioita, joita hyvästä myyntiesityksestä löytyy ovat muun muassa:

  • Yriyksen & tuotteen esittely
  • Tarvekartoitus
  • Asiakkaalla ilmenevän spesifin ongelman kuvaaminen
  • Yleinen ratkaisu kyseiseen ongelmaan
  • Oman ratkaisun tarjoaminen kyseiseen ongelmaan
  • Lisäargumentointi & referenssit
  • Seuraava askel, miten etenemme?

Seidatista löytyy kyseistä rakennetta tukevia myyntiesityspohjia, joista on helppo muokata oman brändin mukaisia. Ammattilaisten valmiiksi suunnitteleman esitysrakenteen avulla saat helposti rakennettua omiin tarpeisiinne sopivan esityksen, joka tukee myyntitapaamisia.

Seidatin esitysalustalta käsin pystyt hallitsemaan kaikkia tekemiäsi esityksiä ja pitämään esitykset aina ajantasalla.

Varaa täältä aika tapaamiselle, niin katsotaan miten Seidat voisi auttaa hiomaan teidän myynnin prosesseja ja materiaaleja seuraavalle tasolle?

Katso video, kuinka esityspohjia hyödynnetään käytännössä.

Kirjaudu ja kokeile Seidatin esityspohjia ilmaiseksi!

NOSTA etäMYYNTITAPAAMISET uudelle tasolle

ilmaisen etämyyntioppaan avulla pääset hyvin vauhtiin

Tukeeko esitysmateriaalisi etämyyntitilannetta? Ohjaako se kauppaan? Seidatin avulla on mahdollista luoda myyntitapaamisiasi varten valmis konsepti, jota on helppo monistaa kaikille myyjillesi joustavassa muodossa.

Tilaa Seidatin ilmainen opas toimivan etäkonseptin luomiseen, niin saat meidän vinkit sen kehittämiseen.

Alta voit myös varata suoraan ajan tapaamiselle, jossa pääsemme keskustelemaan juuri teidän yrityksenne etämyynnistä ja sen kehittämisestä konseptoinnin avulla.
Kiitos tilauksesta! 
Saat oppaan sähköpostiisi tuota pikaa.
Hups! Jotain meni pieleen. Yritä hetken pääästä uudestaan.

ESITYKSET uudelle tasolle

ilmaisen oppaan avulla pääset hyvin vauhtiin

Kiitos tilauksesta! 
Saat oppaan sähköpostiisi tuota pikaa.
Hups! Jotain meni pieleen. Yritä hetken pääästä uudestaan.
Tilaa Seidatin ilmainen esitysopas, niin saat meidän vinkit esitysmateriaaliesi kehittämiseen:
- Tukeeko esitysmateriaalisi käyttötarkoitusta?
- Onko esitysten tavoitteen määrittäminen tuttua? 
- Mikä merkitys on visuaalisuudella viestin sisäistämiseen?

Oppaan avulla on mahdollista kehittää esitysmateriaalejasi ja kasvattaa ymmärrystä, miten esitykset kannattaa rakentaa.

Alta voit myös varata suoraan ajan tapaamiselle, jossa pääsemme keskustelemaan juuri teidän esityksien kehittämisestä.

NOSTA etäMYYNTITAPAAMISET uudelle tasolle

ilmaisen oppaan avulla pääset hyvin vauhtiin

Tukeeko esitysmateriaalisi etämyyntitilannetta? Ohjaako se kauppaan? Seidatin avulla on mahdollista luoda myyntitapaamisiasi varten valmis konsepti, jota on helppo monistaa kaikille myyjillesi joustavassa muodossa.

Tilaa Seidatin ilmainen opas toimivan etäkonseptin luomiseen, niin saat meidän vinkit sen kehittämiseen.

Alta voit myös varata suoraan ajan tapaamiselle, jossa pääsemme keskustelemaan juuri teidän yrityksenne etämyynnistä ja sen kehittämisestä konseptoinnin avulla.
Kiitos tilauksesta! 
Saat oppaan sähköpostiisi tuota pikaa.
Hups! Jotain meni pieleen. Yritä hetken pääästä uudestaan.
Otto Väisänen, Video Producer
SOVI TAPAAMINEN

lue samasta kategoriasta:

kokeile nyt!

Kirjaudu sisään Seidatiin ja aloita ilmainen yksityiskäyttö tai 14 päivän testijakso tiimisi kanssa jo tänään.

Aloita ilmaiseksi